Recent Posts

Posted in Giáo dục

Soạn bài: Dọn về làng

Soạn bài: Dọn về làng Hướng dẫn Dọn về làng là những cảm xúc, niềm vui khi được trở về làng. Qua đó cũng toát…

Xem thêm...
Posted in Giáo dục

Soạn bài: Đất nước (Nguyễn Đình Thi)

Soạn bài: Đất nước (Nguyễn Đình Thi) Hướng dẫn Đất nước luôn là một đề tài không bao giờ vơi cạn trong thơ ca. Tuy…

Xem thêm...
Posted in Giáo dục

Soạn bài: Phát biểu theo chủ đề

Soạn bài: Phát biểu theo chủ đề Hướng dẫn Phát biểu theo chủ đề là một trong những đề tài được nhiều bạn học sinh…

Xem thêm...
Posted in Giáo dục

Soạn bài: Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)

Soạn bài: Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm) Hướng dẫn Cùng với đề tài đất nước nhưng Nguyễn Khoa Điềm lại có cách khai thác khác….

Xem thêm...
Posted in Giáo dục

Soạn bài: Tác giả Tố Hữu

Soạn bài: Tác giả Tố Hữu Hướng dẫn Tố Hữu là một tác giả lớn trong nền thơ ca của nước ta. Cả cuộc đời…

Xem thêm...
Posted in Giáo dục

Soạn bài: Việt Bắc (tiếp theo)

Soạn bài: Việt Bắc (tiếp theo) Hướng dẫn Việt Bắc là một trong những sáng tác nổi tiếng của Tố Hữu. Bài thơ được viết…

Xem thêm...
Posted in Giáo dục

Soạn bài: Tây tiến

Soạn bài: Tây tiến Hướng dẫn Tây tiến là một bài thơ được Quang Dũng viết để kể lại chặng đường hành quân vất vả…

Xem thêm...
Posted in Giáo dục

Soạn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

Soạn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận Hướng dẫn Luyện tập vận dụng kết…

Xem thêm...
Posted in Giáo dục

Soạn bài: Thực hành một số phép tu từ cú pháp

Soạn bài: Thực hành một số phép tu từ cú pháp Hướng dẫn Phép tu từ cú pháp được sử dụng phổ biến trong văn…

Xem thêm...
Posted in Giáo dục

Soạn bài Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Soạn bài Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học Hướng dẫn Nghị luận văn học tức là bàn về tác phẩm, tác…

Xem thêm...