Phân tích bài thơ Bài ca chúc Tết thanh niên của Phan Bội Châu
Posted in Giáo dục

Phân tích bài thơ Bài ca chúc Tết thanh niên của Phan Bội Châu

Phân tích bài thơ Bài ca chúc Tết thanh niên của Phan Bội Châu Bài làm Phan Bội Châu là nhà yêu nước, nhà thơ…

Xem thêm...
Phân tích bài thơ Mời trầu của Hồ Xuân Hương
Posted in Giáo dục

Phân tích bài thơ Mời trầu của Hồ Xuân Hương

Phân tích bài thơ Mời trầu của Hồ Xuân Hương Bài làm Hồ Xuân Hương là nhà thơ nổi tiếng cuối thế kỉ XVIII đầu…

Xem thêm...
Posted in Giáo dục

Phân tích tác phẩm Thu ẩm của Nguyễn khuyến

Phân tích tác phẩm Thu ẩm của Nguyễn khuyến Bài làm Nguyễn Khuyến là một trong những nhà thơ nổi tiếng của nền văn học…

Xem thêm...
Phân tích bài thơ Thu điếu của Nguyễn Khuyến
Posted in Giáo dục

Phân tích bài thơ Thu điếu của Nguyễn Khuyến

Phân tích bài thơ Thu điếu của Nguyễn Khuyến Bài làm Mùa thu vốn là một đề tài quen thuộc trong thơ ca Việt Nam….

Xem thêm...
Bình giảng bài thơ Thu vịnh của Nguyễn Khuyến
Posted in Giáo dục

Bình giảng bài thơ Thu vịnh của Nguyễn Khuyến

Bình giảng bài thơ Thu vịnh của Nguyễn Khuyến Bài làm Nguyễn Khuyến có nhiều bài thơ viết về mùa thu bằng chữ Hán và…

Xem thêm...
Bình giảng bài thơ Nhớ cảnh Hàm Rồng của Tản Đà
Posted in Giáo dục

Bình giảng bài thơ Nhớ cảnh Hàm Rồng của Tản Đà

Bình giảng bài thơ Nhớ cảnh Hàm Rồng của Tản Đà Bài làm Tản Đà (1889 -1939) là một tài năng lớn trên văn đàn…

Xem thêm...
Phân tích bài Tiếng Hát Con Tàu của Chế Lan Viên rất hay
Posted in Giáo dục

Phân tích bài Tiếng Hát Con Tàu của Chế Lan Viên rất hay

Phân tích bài Tiếng Hát Con Tàu của Chế Lan Viên rất hay Bài làm Chế Lan Viên là một nhà thơ lớn của văn…

Xem thêm...
Phân tích tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường
Posted in Giáo dục

Phân tích tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường

Phân tích tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường Bài làm "Ai đã đặt tên cho dòng sông"…

Xem thêm...
Cảm nghĩ của em về bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
Posted in Giáo dục

Cảm nghĩ của em về bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Cảm nghĩ của em về bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình Bài làm Thế giới hòa bình là mong ước và khao…

Xem thêm...
Phân tích tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ
Posted in Giáo dục

Phân tích tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ

Phân tích tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ Bài làm Thân phận của người phụ nữ trong xã hội cũ…

Xem thêm...