Posted in Giáo dục

Thực Trạng Sống Thử Trước Hôn Nhân Nên Hay Không? Sống Thử Lợi Và Hại?

Đề bài: Thực Trạng Sống Thử Trước Hôn Nhân Nên Hay Không? Sống Thử Lợi Và Hại? Bài làm Cuộc sống ngày càng phát triển….

Xem thêm...
Posted in Giáo dục

Người không có chữ tín sẽ chẳng làm nên việc gì

Đề bài: Người không có chữ tín, chẳng làm chi nên việc Bài làm Người xưa đã có câu: ” Một lần mất tín vạn…

Xem thêm...
Posted in Giáo dục

Hãy tha thứ cho những người khác đã làm bạn bị tổn thương

Đề bài: Hãy tha thứ cho những người khác đã làm bạn bị tổn thương Bài làm Trong cuộc đời tôi có 3 điều khiến…

Xem thêm...
Posted in Giáo dục

Tình yêu càng thuần túy càng hạnh phúc

Đề bài: Tình yêu càng thuần túy càng hạnh phúc BÀI LÀM Giống như hạt sương trong lành mát dịu, tình yêu cũng mỏng manh…

Xem thêm...
Posted in Giáo dục

Bình giảng đoạn thơ ” Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi…Mai Châu mùa em thơm nếp xôi” trong bài thơ Tây Tiến

Đề bài: Bình giảng đoạn thơ sau trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng: “Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi….Mai Châu mùa em…

Xem thêm...
Posted in Giáo dục

Suy nghĩ gì về vốn văn hóa của dân tộc Việt Nam

Đề bài: Anh chị có suy nghĩ gì về vốn văn hóa của dân tộc Việt Nam. Bài làm Văn hóa là một trong những…

Xem thêm...
Posted in Giáo dục

Phân tích sức sống tiềm tàng của Mỵ và A Phủ

Đề bài: Em hãy phân tích sức sống tiềm tàng của Mỵ và A Phủ. Bài làm Tô Hoài đã xây dựng thành công được…

Xem thêm...
Posted in Giáo dục

Phân tích vẻ đẹp của Sông Hương trong tác phẩm Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông

Đề bài: Phân tích vẻ đẹp của con sông Hương Bài làm I.Mở bài Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trí thức yêu nước, có…

Xem thêm...
Posted in Giáo dục

Nét đặc sắc nghệ thuật trong Chiếc thuyền ngoài xa

Đề bài: Nét đặc sắc nghệ thuật trong Chiếc thuyền ngoài xa Bài làm “Trong sáng tác của Nguyễn Minh Châu, dù có là tiểu…

Xem thêm...
Posted in Giáo dục

Phân tích đoạn trích Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm

Đề bài: Phân tích đoạn trích “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm Bài làm I. ĐẶT VẤN ĐỀ. Đất nước luôn là tiếng gọi thiêng…

Xem thêm...