Posted in Giáo dục

So sánh hình ảnh buổi chiều và cảm xúc của chủ thể trữ tình trong bài Mộ của Hồ Chí Minh

Đề bài: So sánh hình ảnh buổi chiều và cảm xúc của chủ thể trữ tình trong bài Mộ của Hồ Chí Minh và khổ…

Xem thêm...
Posted in Giáo dục

Vì sao trong bài Giải đi sớm, ở khổ 1 Bác đùng chừ “chinh nhân”, đến khổ 2 lại dùng chữ “hành nhân”?

Vì sao trong bài Giải đi sớm, ở khổ 1 Bác đùng chừ “chinh nhân”, đến khổ 2 lại dùng chữ “hành nhân”? Lí giải…

Xem thêm...
Posted in Giáo dục

Bình giảng đoạn thơ “Ôi những cánh đồng quê chảy máu…” trong bài Đất nước của Nguyễn Đình Thi

Đề bài: Bình giảng đoạn thơ sau đây trong bài Đất nước của Nguyễn Đình Thi: Ôi những cánh đồng quê chảy máu Dây thép…

Xem thêm...
Posted in Giáo dục

Bình giảng đoạn thơ “Mùa thu nay khác rồi …” trong “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi

Đề bài: Bình giảng đoạn thơ trong “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi: “Mùa thu nay khác rồi Những buổi ngày xưa vọng nói về”…

Xem thêm...
Posted in Giáo dục

Phân tích đoạn mở đầu bài thơ Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm

Đề bài: Phân tích đoạn mở đầu bài thơ Bên kia sông Đuống, nêu rõ cảm hứng về quê hương Kinh Bắc của Hoàng cầm:…

Xem thêm...
Posted in Giáo dục

Phân tích cảm hứng lãng mạn trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng

Đề bài: Phân tích để làm nổi bật cảm hứng lãng mạn trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. YÊU CẦU Bài làm phải…

Xem thêm...
Posted in Giáo dục

Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa lịch sử trọng đại của bản Tuyên ngôn Độc lập

Đề bài: Nêu vắn tắt hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa lịch sử trọng đại của bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch…

Xem thêm...
Posted in Giáo dục

Bình giảng đoạn thơ đầu trong bài Tiếng hát đi đày của Tố Hữu

Đề bài: Bình giảng đoạn thơ sau đây trong bài Tiếng hát đi đày của Tố Hữu: Đường lèn xứ lạ Kông Tum Quanh quanh…

Xem thêm...
Posted in Giáo dục

Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ cùng tên của Xuân Quỳnh

Đề bài: Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ cùng tên của Xuân Quỳnh. Anh (chị) cảm nhận được gì về tâm hồn người…

Xem thêm...
Posted in Giáo dục

Phân tích nghệ thuật miêu tả các pho tượng trong bài thơ Các vị La Hán chùa Tây Phương

Đề bài: Có người cho rằng: với bài thơ Các vị La Hán chùa Tây Phương, Huy Cận đã khắc họa lại lần thứ hai…

Xem thêm...