Đề bài: Soạn bài Phân tích đề lập dàn ý bài văn nghị luận

BÀI LÀM

I. PHÂN TÍCH ĐỀ

Đề 1: Đây là dạng đề định hướng rõ các nội dung nghị luận.

Vấn đề cần nghị luận: việc chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới.

Yêu cầu về nội dung: từ ý kiến của Vũ Khoan có thể suy ra:

+ Người Việt Nam có nhiều điểm mạnh: thông minh, nhạy bén với cái mới.

+ Người Việt Nam cũng không ít điểm yếu: thiếu hụt về kiến thức cơ bản, khả năng thực hành và sáng tạo hạn chế.

+ Phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu là thiết thực chuẩn bị hành trang vào thế kỷ XXI.

Yêu cầu về phương pháp: sử dụng thao tác lập luận, bình luận, giải thích, chứng minh, dẫn chứng thực tế xã hội là chủ yếu.

Đề 2:

Vấn đề cần nghị luận: tâm sự của Hồ Xuân Hương trong bài “ Tự tình” (bài II).

Yêu cầu về nội dung: nêu cảm nghĩ của mình về tâm sự và diễn biến tâm trạng của Hồ Xuân Hương: nỗi cô đơn, chán chường, khát vọng được sống hạnh phúc.

Yêu cầu về phương pháp: sử dụng thao tác lập luận phân tích kết hợp với nêu cảm nghĩ; dẫn chứng cho Hồ Xuân Hương là chủ yếu.

* Phân tích đề văn là chỉ ra những yêu cầu về nội dung, thao tác chính và phạm vi dẫn chứng của đề.

* Yêu cầu của việc phân tích đề:

– Bước 1: Trước khi phân tích đề phải tiến hành ba thao tác

+ Một là đọc kĩ đề

+ Hai là gạch chân các từ quan trọng (những từ đó chứa đựng ý của đề bài).

+ Ba là ngăn vế (nếu có). Ngăn vế khi đề ra có các cặp quan hệ từ.

– Bước 2: Phải xác định được đây là đề có định hướng cụ thể hay mở rộng

Xem thêm:  Phát biểu cảm nghĩ về một số câu ca dao về chủ đề gia đình

II. LẬP DÀN Ý:

1. Lập dàn ý cho các đề văn ở mục I:

a. Đề 1:

– Mở bài: giới thiệu vấn đề (nhìn nhận cái mạnh và cái yếu ccủa con người Việt Nam để bước vào thế kỷ XXI)

– Thân bài: triển khai vấn đề:

+ Cái yếu: còn nhiều thiếu hụt về kiến thức cơ bản. Khả năng thực hành sáng tạo còn hạn chế

+ Cái mạnh: thông minh, nhạy bén với cái mới.

– Kết bài: đánh giá ý nghĩa của văn bản, bài học.

b. Đề 2:

– Mở bài: giới thiệu về vị trí, tài năng và những đóng góp của Hồ Xuân Hương về tho Nôm, khái quát tác phẩm.

+ Giới thiệu về vị trí, tài năng và những đóng góp của Hồ Xuân Hương.

– Thân bài: triển khai văn bản

+ Nổi cô đơn bẽ bàng

+ Nỗi đau buồn vì tuổi xuân trôi qua nhưng hạnh phúc chưa trọn vẹn.

+ Bày tỏ uất ức, muốn phản kháng.

+ Trở lại xót xa cho duyện phậm hẩm hiu.

– Kết bài: tóm tắt ý chính, đánh giá ý nghĩa của văn bản.

2. Lập dàn ý là gì?

Lập dàn ý của bài văn nghị luận là nhằm thiết kế bố cục văn bản cho một bài tự luận. Nó gồm 3 phần: đặt vấn đề, giải quyết vấn đề và kết thúc vấn đề.

3. Yêu cầu của việc lập dàn ý:

loading...

– Cần sử dụng triệt để kết quả của phân tích đề. Nhất là phần nội dung đã xác định.

– Huy động vốn hiểu biết về cuộc sống, về văn học để có các ý cụ thể, phong phú.

– Kết hợp với những thao tác của văn nghị luận để trình bày các ý theo một trật tự lôgíc và thành những luận điểm, luận cứ và luận chứng theo một trình tự logic chặt chẽ.

Xem thêm:  Tả con gà

III. LUYỆN TẬP:

1. Bài tp 1:

1. Phân tích đề:

– Đây là dạng đề định hướng rõ về nội dung và thao tác nghị luận.

– Vấn đề cần nghị luận: Giá trị hiện thực sâu sắc của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh.

+ Bức tranh cụ thể sinh động về cuộc sống xa hoa nhưng thiếu sinh khí của những người trong phủ chúa Trịnh, tiêu biểu là thế tử Trịnh Cán.

+ Thái độ phê phán nhẹ nhàng mà thấm thía cũng như dự cảm về sự suy tàn đang tới gần của triều Lê – Trịnh thế kỷ XVIII.

– Phương pháp: Sử dụng thao tác lập luận phân tích kết hợp với nêu cảm nghĩ

– Phạm vi dẫn chứng: văn bản Vào phủ chúa Trịnh là chủ yếu

2. Lập dàn ý

a. Mở bài

– Cuộc sống giàu sang, xa hoa, phù phiếm đầy giả tạo của chúa Trịnh

– Khắc họa rõ nét chân dung ốm yếu đầy bệnh hoạn của Trịnh Cán, điển hình sự suy đồi của tập đoàn phong kiến Đàng Ngoài

b. Thân bài

Cuộc sống giàu sang, xa hoa, phù phiếm của chúa Trịnh:

– Cảnh giàu sang của vua chúa khác hẳn người thường

– Đồ đạc nhân gian chưa từng thấy

– Lầu son gác tía, rèm châu, hiên ngọc, sập vàng

– Đồ ăn toàn của ngon vật lạ

– Bức chân dung Trịnh Cán

+ Vây quanh cậu bé bao nhiêu là vật dụng (gấm vóc lụa là, vàng, ngọc, sập, nến, đèn, hương hoa, màn trướng,…)

+ Người hầu hạ, cung tần, mĩ nữ đứng gần hoặc chực ở xa. Tất cả chỉ là cái bóng vật vờ, mờ ảo, thiếu sinh khí

– Thái độ và dự cảm của tác giả: Phê phán cuộc sống ích kỷ, giàu sang, phè phỡn của nà chúa. Đặt cuộc sống xa hoa ấy vào thảm cảnh của người dân thường.

Xem thêm:  So sánh đoạn thơ trong Vội vàng- Xuân Diệu và Từ ấy -Tố Hữu

c. Kết bài

– Nhìn lại một cách khái quát

– Nêu nhận xét.

2. Bài tập 2:

1. Phân tích đề

– Vấn đề cần nghị luận: Tài năng sử dụng ngôn ngữ dân tộc của Hồ Xuân Hương

– Phương pháp: Sử dụng thao tác lập luận phân tích kết hợp với bình luận

– Phạm vi dẫn chứng là những từ ngữ giản dị, thuần Việt, những câu thơ sáng tạo, thành ngữ, ca dao trong hai bài thơ. Thao tác nghị luận là phân tich, cảm nghĩ, khái quát.

2. Lập dàn ý

Các ý cần trình bày là:

– Ngôn ngữ dân tộc trong hai bài thơ Bánh trôi nước và Tự tình II được thể hiện một cách tự nhiên, linh hoạt, khái quát.

+ Việc nâng cao một bước khả năng biểu đạt của chữ Nôm trong sáng tạo văn học.

+ Sử dụng nhiều từ ngữ thuần Việt.

+ Vận dung nhiều ý thơ trong kho tàng thành ngữ, tục ngữ, ca dao…

– Cảm nghĩ: Sự sáng tạo táo bạo góp phần khẳng định vị thế rất đáng trân trọng của Hồ Xuân Hương trong làng thơ Nôm nói riêng và trong văn học trung đại nói chung. Phải chăng chính bởi vậy mà Xuân Diệu đã mệnh danh cho Hồ Xuân Hương là Bà chúa thơ Nôm.

loading...