Viết về giá trị của thư viện

Bài làm

Một thư viện lớn là một đại dương của thông tin mà ranh giới của nó tiếp tục mở rộng với sự đóng góp vô tận những dòng suối tri thức không bao giờ ngừng lại. Vì vậy nó có sức quyển rũ đặc biệt đổi vỏi các học giả và những ngưòi khát khao chân trời kiến thức. Sự hữu dụng của thư viện trong việc truyển bá kiến thức đã được Minh chứng hàng bao năm qua. Cánh đồng của tri thức thì quá rộng và cuộc đời thi quá ngắn cho nên ngay cả những độc giả tham lam nhât cũng đừng bao giờ mong rằng se đọc được tất cả. Vì thế, những người yeu mến tri thức chỉ nắm vững một phần nào đó mà thôi. Mà chỉ thế thôi cũng phải đọc hàng trăm quyển sách, rẻ và đắt, mới và cũ. Nhưng ít ai có thể mua tẩt cả những quyển sách vể chuyên môn mà họ muốn thành thạo. Vì thế họ cần phải đến thư viện nơi họ có thể dọc thật nhiều sách về chủ đề yêu thích. Hơn nữa nhiều quyển sách quí giá chỉ có trong thư viện. Đôi khi cả một bản thảo nguyên gốc của một tác giả qua đời cách đây vài năm cũng có thể tim thấy trong thư viện. Tóm lại, thư viện đã đóng góp rất nhiểu trong việc mở mang kiến thức đến nỗi nỏ trở nên không thể thiếu được đổi với tất cả con người.

Xem thêm:  Nghị luận về Thói vô trách nhiệm
Đánh giá bài viết