Viết về khoa học và tác dụng của nó

Bài làm

Một trong những đậc điểm nổi bật nhất trong thế kỷ hiện nay là sự tiến bộ của khoa học và ảnh hưởng của nó trên hầu như mọi mật của cuộc sổng xã hội. Xây dựng trên nền tầng của những ngưòi đi trưỏc, các nhà khoa học ngày nay đang tiến hành nghiên cứu những lĩnh vực kiến thức lớn chưa từng có. Sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật đã làm cho các nước khác nhau trên thế giới xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. chúng ta cỏ thể đến những vùng đất xa xôi trong một thời gian rất ngắn, chúng ta có thể liên lạc với những người ở xa qua phương tiện điện thoại và máy vô tuyển. Việc phát minh ra máy in giúp chúng ta đọc sách, báo vể con ngưòi ở những đất nước khác. Hơn thế, chính khoa học đã giúp con người đạt được quyển kiểm soát thiên nhiên. Khoa học được công nhận là lực lượng tri thức then chốt của kỷ nguyên hiện đại ngày nay.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm:  Phân tích hình ảnh đoàn tàu trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam