Viết về những thuận lợi và bất lợi của Internet

Bài làm

Ngày nay, Internet có nhiều lợi ích và bất lợi đang trở nên phổ biến khắp thế giới. Đầu tiên nó cỏ thể cung cấp nhiểu thông tin và nhiều loại giải trí cho chúng ta. Thay vì sử dụng những phương tiện truyền thống như báo chí thì chúng ta có thể sử dụng Internet để lướt web để nhận thông tin. Khi bạn có thời gian rảnh thì bạn có thể thư giản bằng việc nghe nhạc và chơi trò chơi. Hơn nữa, thông qua Internet chúng ta không chỉ liên lạc với bạn bè và gia đình mà còn chia sẻ được những ý kiến hay những tấm ảnh với nhau. Bên cạnh những thuận lợi nó cũng có môt số bất lợi. Nó có thể làm cho chúng ta lười nhác, chúng ta chỉ muốn sử dụng Internet để nhận thông tin thay vỉ suy nghĩ độc lập. Thêm vào đó chúng ta cỏ thể lãng phí quá nhiểu thời gian ngồi trưỏc máy tính để đọc báo hay chơi trò chơi mà có thể dễ dàng ảnh hưởng tieu cực đến mắt của chúng ta. rỏm lại, tôi nghĩ rằng Internet sế hữu ích với chúng ta nếu chúng ta biết cách sử dụng nó hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm:  Soạn Bài Từ Ngữ Địa Phương Và Biệt Ngữ Xã Hội